Κομμωτήριο Hair Way στο Μαρούσι (Μαιετήριο Μητέρα)

Μαρούσι

Υπεύθυνη Καταστήματος

Κατερίνα Ρόντου

Ερυθρού Σταύρου 6, Μαρούσι, Αθήνα

2106869158

Δευτέρα: 09:00 - 18:00

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 09:00 - 19:00

Σάββατο: 09:00 - 17:00